ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขกำเนิด

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก Bioresources Utillization Exploration Mie University Japan
โท วิศวกรรมเครื่องกล    
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด | ME-NETT28