อ.จิตติน ตรีพุทธรัตน์

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

โท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |