ผศ.ดร.ปิโยรส จิรวัฒนา

ประวัติและผลงาน


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

เอก วิศวกรรมเครื่องกล  
โท วิศวกรรมเครื่องกล    
ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
 

   ประวัติโดยย่อ

    Scopus Link

    งานวิจัย

    บทความ
หน้าหลัก | กลับไปหน้าคณาจารย์ทั้งหมด |